Здравейте, посетител! [ Регистрация | Входrss

Правила

Правила и условия за ползване

Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви Podatel.com

 • Дублирането на обяви с цел излизане на първа страница не се толерира
 • Максимален брой обяви на ден – 3
 • Ползвател – физическо или юридическо лице, подаващо обява в Podatel.com
 • Сайтът за обяви Podatel.com предоставя на добросъвестни Ползватели правото да подават обяви за определени срокове от време.
 • Подавайки обява, Ползвателят се съгласява с Правилата и Условията за ползване на сайта.
 • Подавайки обява, Ползвателят дава съгласието си неговите персонални данни да се съхраняват в базата данни на сайта за обяви Podatel.com, в съответствие със законовите норми.

Правила за съдържанието на обява:

НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:

 • Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
 • Които подтикват към дискриминационно поведение и омраза.
 • Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
 • Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
 • В които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета.
 • Които съдържат некоректна или погрешна информация.
 • Които са копие или прекалено подобни на друга обява от същия потребител.
 • Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
 • Които съдържат снимки с прекалено ниско качество.
 • Които съдържат специални символи, излишни интервали, поредица точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
 • Които съдържат текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите обяви.
 • Които нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
 • В които се злоупотребява с правата на трето лице
 • Публикувани на други езици освен на български, и такива, съдържащи текст на български език, набран чрез транслитерация (латиница).
 • Които са еднотипни и са пубикувани в различни категории.
 • Които съдържат множество правописни грешки.
 • За които се получават множество жалби.
 • Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, медикаменти с контролен режим, опасни вещества.
 • Обяви на Интернет-магазини или сайтове, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.
 • Обяви, съдържащи телефонни номера с добавена стойност (импулсни).
 • Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви.

Администраторите на сайта си запазват правото временно или постоянно, да не допускат обяви за стоки и услуги, пряко конкуриращи предлаганите от сайта такива, както и от партньорите и спонсорите ни.

Прилагане на Правилата:

При нарушаване на Правила и условия за ползване или по своя преценка, администраторите на сайта си запазват правото да изтриват неподходящите обяви, както и да ограничават временно или за постоянно, достъпа на авторите им.

Администраторите на сайта премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени по-горе. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява. В случай на закриване на акаунта на регистриран потребител поради системни нарушения на посочените в Правила и Условия, останалата по сметката му сума се възстановява, с изключение на разходите по трансферите.

При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Ползвателя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

Отговорност и ограничение на отговорността:

Ползвателят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви Podatel.com, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

Компанията, администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви Podatel.com, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

Компанията, администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви Podatel.com, не носи отговорност за условия на покупко-продажба, доставка и други уговорки, които се осъществяват между Ползвателите.

Промени на Правилата и Условията:

Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви Podatel.com могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила при публикуване в сайта.

Платена Реклама 125х125

 • Ad 1
 • Ad 2
 • Ad 3
 • Ad 4

Спонсорирани Реклами

Платена Реклама